Kurs animatora

Dla kogo

Czy są jacyś aktywni ludzie na sali? 

 Chcesz poznać tajniki pracy z dzieciakami? Chcesz prowadzić najlepsze urodziny dla najmłodszych w mieście? Masz do tego predyspozycje? Szukasz kreatywnych pomysłów na zabawy? A może po prostu chcesz wiedzieć jak animować czas wolny dla dzieci? Idealnie! Jeśli chcesz aktywnie spędzać czas w pracy – nasz kurs jest właśnie dla Ciebie!

Kiedy

Ok mamy to, więc kiedy?

Kurs obejmuje trzy bloki tematyczne

16.04.2023 niedziela
wprowadzenie + blok animacyjny

22.04.2023 sobota
blok wspinaczkowy

23.04.2023 niedziela
blok akrobatyczny

Certyfikat

Szkolenie kończy się zaliczeniem praktyki w Avatar Centrala Ruchu i jest certyfikowane zgodne z normami Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zdobytych umiejętności z w/w zakresów, podpisane przez podmiot organizujący szkolenie na terenie obiektu AVATAR Centrala Ruchu

CENA

CENA 600 PLN

organizator nie zapewnia wyżywienia

wymagany strój sportowy

PŁATNOŚCI DOKONAJ W RECEPCJI AVATAR przy ul. Sikorki 21A lub na Balickiej 100 lub na konto bankowe:

Dane do przelewu:
HFL sp. z o.o.
numer rachunku bankowego:
PL 93 8591 0007 1020 0093 6253 0001
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

W tytule przelewu prosimy jedynie wpisać KURS ANIMATORA oraz imię i nazwisko uczestnika:
np. KURS ANIMATORA Jan Kowalski

Zagadnienia z zakresu animacji i wspinaczki na Fun Climb by AVATAR

Prowadząca: Natalia Bochniarz

1. Integracja grupy: trening komunikacji, team building.
2. Gry i zabawy animacyjne z wykorzystaniem metody Klanza:
– ustalanie zasad pracy w grupie i wprowadzanie ich po akceptacji przez wszystkich,
– celowe wykorzystywanie przestrzeni, zwracanie uwagi na estetykę otoczenia,
– animowanie do rozwiązywania problemu za pomocą metod aktywizujących,
– animacja główna,
– działania parateatralne – wykorzystanie gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu.
3. Balon z problemem – omówienie sytuacji problemowych, czyli co zrobić kiedy nie wiesz co zrobić 
4. Kontakt z klientem.
5.  Fun Climb by AVATAR – omówienie zagadnień:
– specyfika strefy FUN CLIMB,
– gry i zabawy a’la rozgrzewka; dbałość o przebieg procesu grupowego
– BHP na strefie Fun Climb,
– regulamin strefy wspinaczkowej,
– asekuracja na strefie Fun Climb,
– sprzęt,

– organizacja i rzetelne wykorzystywanie czasu (animacja) na strefie,

– obowiązki animatora; kompetencje instruktora,
– literatura.

Zagadnienia z zakresu wspinaczki/HALA by AVATAR

Prowadzący: Arkadiusz Millan

 1. Korzystanie z zaplecza i zasobów.
 2. BHP, bezpieczeństwo we wspinaczce, sytuacje awaryjne, zarządzanie ryzykiem podczas wspinaczki.
 3. Podstawy asekuracji, sprzęt, węzły, techniki nauczania, komunikacja.
 4. Wspinaczka – Rozgrzewka, organizacja i planowanie zajęć, gry i zabawy.
 5. Dostosowanie poziomu do wieku, umiejętności i doświadczenia uczestników. Metody motywacji i wsparcia.
 6. Zarządzanie zespołem – podział na role, zakres obowiązków i podział zadań.
 7. Obsługa urodzin na hali – Przebieg i przygotowanie imprezy.
 8. Umiejętności interpersonalne w pracy instruktora.
 9. Sposoby na poprawę osiągnięć.

Zagadnienia z zakresu AcroPark by AVATAR

Prowadzący: Robert Dziedzic

Tematyka szkolenia Animacja w Sportach Gimnastycznych.

 1. Specyfika sportów gimnastycznych.
 2. Specyfika sali i dostępnego na niej sprzętu.
 3. BHP, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc w zarysie.
 4. Rozgrzewka.
 5. Gry i zabawy.
 6. Rozmowa z Klientem
 7. Dbanie o porządek na sali.

  Zapisz się