fbpx

MATEUSZ KOPCZYŃSKI

INSTRUKTOR WSPINACZKI

Sport i góry były zawsze pokarmem dla tego wolnego ducha dopóki nie odkrył wspinaczki sportowej, która „zapaliła” go bez reszty. Zaczął z pasją wspinać się w skałach i aby rozwijać swe umiejętności zapisał się na sekcję wspinaczki. Odkrył we wspinaniu fascynację ruchem i zapał do trenowania. Ceni sobie ideę, że w skałach i na treningach wszyscy są sobie w pewien sposób równi i mają te same proste cele. Kolejnym jego posunięciem w celu dalszego, już profesjonalnego, rozwoju było odbycie kursów instruktorskich oraz założenie własnych sekcji wspinaczkowych, które z powodzeniem do dziś prowadzi.

Jest osobą otwartą i bardzo cierpliwą. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z adeptami wspinaczki. Jego sposób prowadzenia zajęć i poczucie humoru powodują, że na zajęciach panuje luźna, wręcz familiarna atmosfera. Podczas treningów poza aspektami dotyczącymi budowania siły i wytrzymałości kładzie nacisk na technikę i wzbudzanie świadomości własnego ciała. Uważa, że uczenie innych uczy go samego, a samo wspinanie uczy cierpliwości i pokory.

2019-01-28T10:27:10+00:00
Kontakt FB