fbpx

Kurs Animatora aktrobatyki i wspinaczki.

11 I 2020 sobota
wprowadzenie + blok animacyjny

12 I 2020 niedziela
blok akrobatyczny

18 I 2019 sobota
blok wspinaczkowy

Szkolenie kończy się zaliczeniem praktyki w Avatar Centrala Ruchu i jest certyfikowane zgodne z normami Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zdobytych umiejętności z w/w zakresów, podpisane przez podmiot organizujący szkolenie na terenie obiektu AVATAR Centrala Ruchu

CENA 350 PLN

  • organizator nie zapewnia wyżywienia
  • wymagany strój sportowy

PŁATNOŚCI DOKONAJ W RECEPCJI AVATAR przy ul. Sikorki 21A lub na Balickiej 100.
* Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
** Wyłącznie uiszczenie całości kwoty za udział w zabawie daję gwarancję rezerwacji miejsca.

Zagadnienia z zakresu animacji i wspinaczki na Fun Climb by AVATAR
Prowadząca: Natalia Bochniarz
1. Integracja grupy: trening komunikacji, team building. 
2. Gry i zabawy animacyjne z wykorzystaniem metody Klanza:
– ustalanie zasad pracy w grupie i wprowadzanie ich po akceptacji przez wszystkich,
– celowe wykorzystywanie przestrzeni, zwracanie uwagi na estetykę otoczenia,
– animowanie do rozwiązywania problemu za pomocą metod aktywizujących,
– animacja główna,
– działania parateatralne – wykorzystanie gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu.
3. Balon z problemem – omówienie sytuacji problemowych, czyli co zrobić kiedy nie wiesz co zrobić 😉 
4. Kontakt z klientem.
5.  Fun Climb by AVATAR – omówienie zagadnień:
– specyfika strefy FUN CLIMB,
– gry i zabawy a’la rozgrzewka; dbałość o przebieg procesu grupowego 
– BHP na strefie Fun Climb, 
– regulamin strefy wspinaczkowej,
– asekuracja na strefie Fun Climb,
– sprzęt,

– organizacja i rzetelne wykorzystywanie czasu (animacja) na strefie,

– obowiązki animatora; kompetencje instruktora,
– literatura.
Zagadnienia z zakresu wspinaczki/HALA by AVATAR
Prowadzący: Tomasz Sordyl
1. Korzystanie z zaplecza i zasobów.
2. BHP, bezpieczeństwo we wspinaczce, sytuacje awaryjne, zarządzanie ryzykiem podczas wspinaczki.
3. Podstawy asekuracji, sprzęt, węzły, techniki nauczania, komunikacja
4. Trening wspinaczkowy: – organizacja, – rozgrzewka, gry i zabawy wspinaczkowe, mięśnie antagonistyczne, – planowanie zajęć, – praca z różnymi rodzajami grup i typami zajęć, – charakterystyka prowadzenia zajęć z uwzględnieniem charakterystyki dyscypliny wspinaczkowej (LEAD, SPEED, BOULDER)
5. Umiejętności interpersonalne w pracy instruktora
6. Sposoby na poprawę osiągnięć
2019-11-13T18:03:56+00:00
Kontakt FB