20-07-2016

kurs wspinania na własnej asekuracji (doszkalający)

Czas trwania: 4 dni, czwartek-niedziela lub 2 weekendy
Wielkość grupy: 2 – 8 osób
Cena: 500 zł

Kurs wspinania na własnej asekuracji w skałkach jest przeznaczony dla absolwentów kursu wspinaczki na drogach ubezpieczonych. Jest on kontynuacją programową tego kursu. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego, podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu uprawnia do otrzymania skierowania na kurs taternicki.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Miejsce: Sokoliki k/Jeleniej Góry;